Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 σε νέες ενοποιημένες εγκαταστάσεις έδρας και εργοστασίου στο Κορωπί

Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της εταιρείας μας, σας ενημερώνουμε ότι από 1η Σεπτεμβρίου μεταφερθήκαμε σε νέες ενοποιημένες εγκαταστάσεις έδρας και εργοστασίου στο 1ο ΧΛΜ Λεωφ. Λαυρίου – Μαρκοπούλου. Σκοπός αυτής της μεταφοράς είναι, η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας και η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας μας.