Συμμετοχή στη Διεθνή Εκθεση PaperWorld 2012

Η εταιρία Ιωάννης Κοτσώνης ΑΕΒΕ διαβλέποντας τις ευκαιρίες που ανοίγονται στην αγορά του εξωτερικού, συμμετείχε στη διεθνή έκθεση paperworld MIDDLE EAST 2012 που πραγματοποιήθηκε στο Dubai από τις 6 - 8 Μαρτίου 2012, παρουσιάζοντας την ολοκληρωμένη γκάμα των προιόντων της.