Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 σε νέες ενοποιημένες εγκαταστάσεις έδρας και εργοστασίου στο Κορωπί