Ως μέλος του Εναλλακτικού Συστήματος Διαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και του Διεθνούς Συμβουλίου Διαχείρισης Δασικών Πόρων (FSC), η KOTSONIS επιχειρεί με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Στις εγκαταστάσεις της KOTSONIS, αναζητούμε συνεχώς τρόπους στην κατεύθυνση της βελτίωσης των δεικτών αειφορίας, μεριμνώντας συνεχώς για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανακύκλωση και τη βελτίωση του αποτυπώματος CO2. Έχοντας πλήρη συνείδηση της άμεσης σχέσης των προϊόντων της και των παραγωγικών της διαδικασιών με το περιβάλλον και την ανθρώπινη ασφάλεια, η KOTSONIS δεσμεύεται εθελοντικά απέναντι σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια του προσωπικού της, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει συνεχώς πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας μέσω χορηγιών και δραστηριοτήτων που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο.