+30 210 - 89.79.700

Η KOTSONIS διαθέτει βιομηχανικές εγκαταστάσεις 5.200τ.μ. στο Κορωπί Αττικής, καθώς και επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους 7.000τ.μ. στη Νέα Τίρυνθα Αργολίδας, ιδιόκτητο στόλο οχημάτων μεταφοράς και απασχολεί μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό. Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν διακριτούς χώρους βιομηχανικής χρήσης, μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και ένα υπερσύγχρονο κέντρο διανομής.

Η εταιρεία εφαρμόζει, ήδη από το 2004, σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, πιστοποιημένο από τον φορέα TÜV CERT, ενώ ταυτόχρονα επενδύει συνεχώς στον εκσυγχρονισμό του τεχνικού της εξοπλισμού και των παραγωγικών της διαδικασιών, έχοντας υλοποιήσει επιτυχώς σειρά αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Η KOTSONIS θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της την αειφόρο ανάπτυξη, γι’ αυτό και εναρμονίζει την εσωτερική της λειτουργία και τα παραγόμενα προϊόντα της με όλους τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας για την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής και το περιβάλλον.